Analystjänster

Det är ett allt ökande behov inom många områden att skräddarsy patientbehandlingar för att bland annat förbättra patientrespons, läkemedelsanvändning och ekonomi. Triolab kan erbjuda dig som kliniker analyser som normalt inte utförs på sjukhuslab.

Inom onkologi är många behandlingar så dyra att det krävs en genetisk profil för att veta att rätt läkemedel sätts in till rätt patient. Vi kan hjälpa dig att på ett enkelt sätt få dina patientprover analyserade. Triolab har lösningar för hela flödet, från patientprovtagning till att analyssvaret kommer till dig. Nedan är en schematisk bild på hur flödeskedjan ser ut. Svarstiderna är ca. två veckor beroende på analys:

1. Ta patientprov (blod-, saliv- eller DNA-prov).

2. Kontakta Triolab för upphämtning av prov.

3. Triolab ordnar med upphämtning av prov samt transport till analyserande företag.

4. Analys av prov hos företag.

5. Provsvar skickas direkt till dig med analyssvar samt kommentarer om det genetiska fyndet.

I dagsläget samarbetar vi med två företag för att kunna ge dig denna service.