Mikrobiologi

Mikrobiologi är ett växande område för oss på Triolab där din respons är värdefull för vilka produkter vi ska erbjuda.

Våra uppskattade färgningsinstrument från Wescor underlättar för dig praktiskt och ger möjlighet att både få en bättre arbetsmiljö med mindre ångor och en bättre yttre miljö då det går åt mindre reagens och reagenset samlas upp i en sluten behållare.

Fujirebio konfirmeringstest för HCV, INNO-LiA HCV, används idag på de flesta lab i Sverige och kan även automatiseras med Autoblot 3000. Även konfirmeringstester för HIV och HTLV finns med lika hög kvalitet.
Får du ofta frågor från kliniker om snabbt svar vid sepsismisstanke? PNA FISH ger dig möjlighet att svara ut ID på 90 minuter.