Inno-Lipa CFTR

Ett multiparameterstrips baserat på reverse-hybridiseringsteknik för snabb bestämning och identifiering av 36 olika cystiska fibros mutationer och deras ”wild-type sekvenser” på två strips.

Med dessa 36 mutationer täcker vi de flesta av de mest vanligt förekommande CF-mutationer.

Kontakter

Daniel Ågren
Produktchef
Maria Lagnebring
Produktchef