Pico 70

Självfyllande provtagningsspruta för artärpunktion.

Specialslipad kanyl ger snabb fyllnadstid och minskar smärtupplevelsen. Finns med lång kanyl, för femoralis punktion och kort kanyl för radialis punktion. Ventilationsmekanism för snabb fyllnadstid och säker förslutning.
Kräver endast 0,3-1,5 ml blodvolym Speciellt för att undvika den vanligaste felkällan - luftbubblor i sprutan. Heparindisk förenklar blandning och förebygger koagel. Finns även utan kanyl.

Kontakter