Rotem delta 4000

ROTEM delta 4000 - ett patientnära koagulationsinstrument för snabb, optimal och kostnadseffektiv behandling av blödningar i samband med operationer och intensivvård.

Allmän fakta:

  • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.
  • Alternativa reagenser för minimal pipettering.
  • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser.
  • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.
  • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Kontakter

Mattias Vanberg
Serviceingenjör
Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Per Jarefall
Serviceingenjör
Tommy Isaksson
Serviceingenjör
Jerry Engström
Scientific Manager, koagulation