SEQPRO LIPO

Mellan 20 000 till 30 000 människor i Sverige lider idag av den ärftliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi (FH). FH ger den drabbade höga nivåer av cirkulerande kolesterol och ökar risken betydligt för att i unga år få hjärt-kärlproblem.

Med en genetisk analys som görs i tidigt skede kan sjukdomen upptäckas betydligt tidigare än om man endast tittar på kliniska symptom vilket innebär att patienten kan börja behandlas tidigare.

Med SEQPRO LIPO görs en mycket extensiv genetisk analys av de gener som är inblandade i denna sjukdom – LDLR, PCSK9, APOB samt LDLRAP1. Analysen utförs med Next Generation Sequencing och detekterar DNA substitutioner, deletioner, insertioner och Copy Number Variations. Företaget Progenika som har tagit fram och utför denna analys har lång erfarenhet av analys inom detta specialiserade område där deras analys är den mest använda i världen.

Det enda Du behöver göra är att ta patientprov (rent DNA eller salivprov) och kontakta oss på Triolab för upphämtning så har Du ett analyssvar inom 2-4 veckor.

  • Enkelt förfarande – Ta patientprov (DNA eller salivprov) och kontakta Triolab för transport och analys.
  • Svar inom 2-4 veckor som även inkluderar referenser och kommentarer om patientens mutation.
  • Analysen ger maximal täckning av möjliga mutationer.

Kontakter