STA Satellite

Koagulationsinstrument för lab och vårdcentraler

  • Mätprinciper; klott, kromogena och immunologiska
  • Inbyggd skrivare och bildskärm
  • Verklig analyskapacitet cirka 40 tester per timme
  • 16 kylda reagenspositioner
  • Provbricka för laddning av 20 primärrör eller provkoppar
  • Inbyggd barcodeläsare för reagenser och prover
  • Öppet system för alternativa reagenser

Kontakter

Mattias Vanberg
Serviceingenjör
Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Anders Persson
Distriktsansvarig
Tommy Isaksson
Serviceingenjör
Jerry Engström
Scientific Manager, koagulation