Progenika

Progenika är ett spanskt företag med ett genetiskt test för familjär hyperkolesterolemi. Med snabb service och lättolkat analyssvar från detta företag kan Du som kliniker få ett bra stöd vid behandling av dina patienter.