Svetsar

Vi erbjuder högkvalitativa blodpåsesvetsar från vår Svenska leverantör Conroy AB.

Conroy bildades 1988 och utvecklar och producerar blodsvetsar primärt för det transfusionsmedicinska området.

Se produktutbudet nedan.