Klinisk Kemi Höstmöte | 16-18 november 2020

Vi deltar på SFKKs höstmöte i Umeå. Välkommen till vår monter! Läs mer här.