Klinisk Kemi Vårmöte | 12-14 maj 2020

Vi deltar på SFKKs vårmöte i Umeå. Välkommen till vår monter! Läs mer här.