Alzheimer diagnostik

Vår samarbetspartner Fujirebio driver utvecklingen av diagnostik vid demenssjukdomar och är världsledande inom området.

Testmenyn består av CE-märkta ELISA-baserade test för kvantifiering av hTAU, β-amyloid och fosfoTAU i likvor. För analys av demensmarkörerna i forskningssammanhang finns ett antal kit baserade på ELISA-teknik, LUMINEX-teknik eller molekylärdiagnostik. Kontakta oss för mer information.