Analystjänster

Det finns ett ökat behov av skräddarsydda patientbehandlingar för att få förbättrad patientrespons, läkemedelsanvändning och ekonomi. Triolab kan erbjuda dig som kliniker analyser som normalt inte utförs på sjukhuslab. Vi samarbetar med Progenika och Ferrer för att kunna erbjuda denna service.

Inom onkologi är många behandlingar dyra och det krävs en genetisk profil för att veta att patienten får rätt läkemedel. Vi hjälper dig att på ett enkelt sätt få dina patientprover analyserade. Vi har lösningar för hela flödet, se nedan beskrivning av flödeskedjan. Svarstiderna är två-fyra veckor beroende på analys.

1. Ta patientprovet (blod-, saliv- eller DNA).

2. Kontakta Triolab för upphämtning av prov och transport till analyserande företag.

3. Provsvar skickas direkt till dig med kommentarer om det genetiska fyndet.