Analystjänster

Skräddarsydda patientbehandlingar innebär förbättrad patientrespons, läkemedelsanvändning och ekonomi. Inom onkologi är många behandlingar dyra och det krävs en genetisk profil för att veta att patienten får rätt läkemedel. Triolab erbjuder dig som kliniker analyser som normalt inte utförs på sjukhuslab. Vi samarbetar med Progenika och Ferrer för att erbjuda denna service där du på ett enkelt sätt får dina patientprover analyserade. Vi har lösningar för hela flödet och svarstiderna är två-fyra veckor beroende på analys.

1. Ta patientprovet (blod-, saliv- eller DNA).

2. Kontakta Triolab för upphämtning av prov och transport till analyserande företag.

3. Provsvar skickas direkt till dig med kommentarer om det genetiska fyndet.