Antikroppar och prober

Antikroppar från Leica Biosystems

Leica Biosystems erbjuder antikroppar som ger pålitliga och robusta färgningar inom 14 olika patologiområden. Antikropparna är optimerade för både manuell- och automatiserad användning. Läs mer om antikroppar på Leicas webbplats och i broschyren Novocastra.

 

Novocastra HD antikroppar

Alla antikroppar från Leica genomgår en kvalitetskontroll som utförs av den externa och oberoende organisationen NordiQC. Novovocastra HD antikroppar representerar de antikroppar som presterat bäst i dessa kvalitetskontroller. Läs mer om Novocastra HD-antikroppar i produktbroschyren.

BOND RTU-antikroppar

BOND Ready-to-Use-antikroppar har specifikt optimerats för användning i det automatiserade BOND-systemet. Detta innebär att spädning och tidskrävande optimering inte krävs, detta ökar reproducerbarheten av färgningsresultaten. Läs mer i broschyren  BOND RTUs.

Prober

FISH-prober

FISH-prober från Leica Biosystems är konstruerade med hjälp av den innovativa tekniken Kreatech REPEAT-FREE som gör att alla repetitiva element tas bort från proben. Kreatech REPEAT-FREE-tekniken resulterar i:

  • Mer specifik bindning
  • Låg bakgrund
  • Starkare signaler utan behov av DNA- blockering

Leica Biosystems erbjuder ett brett sortiment med fler än 400 Kreatech FISH-prober som finns för både manuell och automatiserad användning. Läs mer om FISH-prober på Leicas Webbplats.

XL-FISH-prober för BOND

Leica Biosystems XL-FISH-prober är utvecklade för helautomatiserad FISH på BOND. Här kombineras Kreatech REPEAT-FREE-tekniken med effektiviteten och tillförlitligheten av helautomatisering. Läs mer i broschyren XL Probes.

CISH-prober för BOND

BOND RTU ISH-prober har utvecklats för helautomatiserad användning på BOND. Proberna har validerats och optimerats tillsammans med BOND-tillbehör och Polymer Refine-detektering. Läs mer i broschyren CISH BOND Probes.

Kontakter

Tamara Ljubicic
Produktchef
Anna Kock
Applikationsspecialist