Anyplex II RV16

Anyplex II RV16 är ett multiplext realtid-PCR kit från Seegene där du på ett mycket flödeseffektivt sätt kan analysera prover för förekomst av en rad luftvägsvirus.
Kitet ger även en semi-kvantitativ bestämning av patogener. Om du även är intresserad av analys av luftvägsbakterier kan Seegenes kit Anyplex II RB5 användas med samma PCR-protokoll som Anyplex II RV16. I två reaktioner får du svar på följande virala patogener:
Influensa A 
Influensa B
RSV A                        Rhinovirus A, B, C
RSV B                        Bocavirus 1, 2, 3, 4
Adenovirus                Metapneumovirus
Parainfluensa 1        Coronavirus 229E
Parainfluensa 2        Coronavirus NL63
Parainfluensa 3        Coronavirus OC43 (inkluderar detektion av HKU1)
Parainfluensa 4        Enterovirus

Kontakter