AXIS-SHIELD

Enzymatisk metod för homocystein

Vi representerar Axis-Shield gällande deras enzymatiska metod för homocystein. Fördelen med denna metod är att den går att sätta upp på samtliga kemiinstrument, vilket ger en lägre kostnad samt kortare svarstid.

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef