B-cell

Invivoscribe, är en ledande leverantör av kliniskt validerade molekylärdiagnostika tester inom ”personalized medicine”.
Dessa analyser förbättrar möjligheten att för varje enskild patient bestämma den mest framgångsrika metoden för behandling. Invivoscribes CE-märkta IVD-produkter används för att identifiera, klassificera och övervaka leukemi, lymfom och andra lymfoproliferativa sjukdomar.
För mer information, kontakta oss.

Kontakter