BCR-ABL OneStep

EntroGens BCR-ABL One-Step kit ger Dig möjlighet att i en och samma reaktion analysera RNA-prover för BCR-ABL status; Du behöver alltså inte göra en separat cDNA syntes innan realtid-PCR-reaktionen.
Kitet använder Pfaffl-metoden (jämförande Ct metod) för att bestämma ratio mellan målgen & referensgen i överensstämmelse med den internationella skalan (IS).
BCR-ABL p210 One-Step kit detekterar och kvantifierar b2a2 och b3a2 fusionsgenstranskript i en reaktion där både cDNA-syntessteget och detektion sker.
BCR-ABL p190 One-Step är uppbyggt på samma sätt som p210-kitet med en reaktion för både cDNA-syntes och detektion.

Kontakter