Blodgas

Vi erbjuder högkvalitativa blodgasinstrument från vår leverantör Radiometer Medical i Köpenhamn.

Vi kan dessutom erbjuda ett unikt mervärde med FlexQ modulen, som optimerar arbetsflödet och reducerar de preanalytiska felen. Dessutom spar FlexQ-modulen tid, så att du kan få mer tid till patienten. Inom Triolab har vi ett ”TEAM blodgas” som är en grupp bestående av 12 personer med specialkunskap inom blodgas.

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga instrument, reagens- och applikationssupport samt all support som berör tekniska frågar samt IT. Vi har återkommande fördjupade blodgaskurser hos vår leverantör Radiometer i Köpenhamn. Utbildningen sker i Triolabs regi och användaren får en fördjupad inblick i bl.a. preanalys, kalibreringar, kontroller, mjukvaran och elektroder och dess hantering.

Inom området blodgas har Radiometer under en lång tid varit ett av de främsta företagen, både när det gäller analyskvalitet och reagens- och instrumentutveckling. Radiometer AS fortsätter att investera i forskning och utveckling för att säkerhetsställa sin position som de ledande företagen inom blodgas. Vid Radiometers huvudkontor i Köpenhamn finns produktion och lager och där pågår forskning och utveckling. Radiometer är ett väletablerat företag med cirka 60 års erfarenhet inom blodgas, vilket garanterar dig som kund ett tryggt och stabilt leverantörsförhållande, samt mycket god support från Triolab och Radiometer Medical.