BRAF

Med EntroGens realtid-PCR kit kan V600-mutationer i BRAF detekteras till en känslighet av c:a 1% tumörceller i provet.
Tre varianter av BRAF-kit finns som är validerade för bl a AB7500/7900HT, RotorGene Q/3000/6000 och LightCycler 480. Utgångsmaterial är DNA extraherat från paraffininbäddade (FFPE) eller frysta vävnadsprover.

  • BRAF-RT50: Detekterar endast V600E
  • BRAFM-RT64: Detekterar V600E/K/D
  • BRAFX-RT64: Detekterar V600E/K/R/D/M

Kontakta oss för mer information.

Kontakter