C difficile

Clostridium difficile kan misstänkas hos någon med diarré som har tagit antibiotika under de senaste två månaderna eller när diarré utvecklats några dagar efter sjukhusvistelse.
Patienter med C. diff-Infektion, (CDI) har nästan alltid diarré. Andra kliniska manifestationer i samband med CDI inkluderar magkramper, feber, leukocytos och hypoalbuminemi. GenomEra C. diff-analys använder den senaste PCR-tekniken för amplifiering och detektion av C. diff (tcdB-genen). Analysen detekterar även den aggressiva genotypen 027.
Kontakta oss för mer information.

Kontakter