Cancergenetik

Multiplicom är ledande i Europa inom testning av BRCA 1 & 2 för genetisk analys av bröst- och äggstockscancer. Testet har en täckning på 100% av generna vid ?0.2X medeltäckning och både DNA från blod och färskfrusen vävnad kan användas i CE-IVD kitet.
Dx i produktnamnet indikerar att testerna är CE-IVD märkta, övriga är RUO (research use only).

  • Breast and Ovarian Cancer (BRCA MASTR™ Dx, BRCA Hereditary Cancer MASTR™ Plus)
  • Colorectal Cancer (FAP MASTR™, HNPCC MASTR™ Plus)

Kontakter