Check-Points

Check-Points är ett forskningsintensivt företag baserat i Nederländerna. De fokuserar på det växande problemet med resistenta bakterier. Utökad resistens hos fram för allt gram-negativa bakterier är ett växande problem.
De områden som Check-Points jobbar mest med är ESBL, Extended Spectrum Beta-Lactamas och Carbapenemaser.
Det finns kit med Arrayteknik där man kan analysera många olika målmolekyler, denna teknik innebär att man utgår från en odling, (platta, buljong etc). Analystiden för denna teknik är ca 7 timmar + tiden för odling.
Det finns nu också kit för Real-tids PCR där man utgår direkt från primärprov (rectum, perianal etc). 
Analystiden för detta kit är ca 2 timmar. I samarbete med BD finns också ett Real-tidskit framtaget för BD-Max.
Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakter