Clonit

Clonit är ett italienskt bolag som tillhandahåller realtids-PCR analyser för humana och mikrobiologiska applikationer. De har bland annat CE-märkta analyser i linje med de svenska riktlinjerna för celiaki och HLA B27.

  • Protrombin och FV/ FV Leiden
  • HLA B27
  • Celiaki enligt svenska riktlinjer

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef
Adrian Silberman
Produktspecialist