Coloncancer

I släkter med hög incidens av Colon/Endometriel/bukspottkörtel cancer finns det en risk för Lynch syndrom. Lynch syndrom ger en kraftigt ökad risk att drabbas av någon av dessa cancerformer. I de flesta riktlinjer rekommenderas idag genetisk testning vid hög incidens av dessa cancerformer i släkten.
I de fall där Lynch syndrom konstateras kan en aktiv monitorering alternativt tidig kirurgisk intervention minska risken att drabbas av sjukdom. Det finns också en hög risk att drabbas av en ”andra” cancer i de fall där den första cancern botats. Våra produkter ger er möjlighet att:

  • Identifiera patienter som behöver noggrann monitorering
  • Identifiera cancer patienter lämpliga för aggressiv kirurgi
  • Snabba provsvar

Kontakter