Cystisk fibros

I Sverige föds varje år mellan 15-20 barn med cystisk fibros. Tidig diagnos är livsavgörande.

Cystisk fibros är en medfödd, ärftlig och obotlig sjukdom. Tidig upptäckt av sjukdomen och snabb adekvat behandling ökar såväl chansen för överlevnad samt ger en förbättrad livskvalitet. Triolab kan med sina leverantörer Fujirebio från Belgien och den amerikanske tillverkaren Wescor både upptäcka de vanligast förekommande mutationerna med INNO-LiPA CFTR samt underlätta en tidig diagnos av cystisk fibros med svettestsystemet Nanoduct, Macroduct.