Devyser AZF

Med Devysers AZF QF-PCR kit kan Du enkelt detektera deletioner i AZF-regionerna på Y-kromosomen. Dessa mikrodeletioner är bland de vanligaste genetiska orsakerna till manlig infertilitet och screenas som standardförfarande vid många infertilitetskliniker.
Devyser Resolution XY: Även Klinefelters syndrom, som definieras av en 47, XXY karyotyp med ytterligare X eller Y kromosomer, är en vanlig kromosomal orsak till infertilitet. Devyser Resolution XY QF-PCR ger Dig möjlighet att riktat undersöka kromosomerna X och Y.

Kontakter