Diasorin

Innovativa molekylära diagnostiska produkter för LIAISON® MDX

Liaison® MDX, från Diasorin Molecular LLC,  är en liten termocycler där provmaterial och reagensmix enkelt appliceras. Instrumentet har möjlighet att analysera både en 8-brunns- och 96-brunnskiva, vilket gör den till en idealisk plattform för att tillgodose både låg- och hög volym.

LIAISON® MDX direkta 8-brunns realtids-PCR tester (DAD) kräver ingen extraktion och ger resultat samt tolkning inom cirka 60 minuter. Innehåller integrerad extraktion och processkontroll.
Fördelar med direkta 8-brunns DAD-tester

  • Direkt amplifiering av provet – ingen DNA / RNA extraktion krävs.
  • Reagensmix färdig för användning.
  • Flexibilitet – förmågan att analysera 1 till 8 prover åt gången tills alla brunnarna är förbrukade.
  • Fluid kontroller utförs för att säkerställa att rätt mängd av provvolym har tillsats och därmed förhindra falskt negativa prov.
  • Genererar och tolkar resultat på ett tydligt sätt.

CE/IVD- godkända DAD-tester

Universal Disc med plats för 96 samtidiga prover, för PCR-utförande i ett större laboratorium. Både IVD-godkända test och in-house analyser kan utföras på denna skiva med 96 brunnar. Läs mer om Universal Disc.

Universal disk

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef