Diasorin

DiaSorin Molecular LLC tillverkar och distribuerar innovativa molekylära diagnostiska produkter på LIAISON® MDX.

Liaison® MDX är en liten termocycler där provmaterial och reagensmix enkelt appliceras. Instrumentet har möjlighet att analysera antingen en 8-brunns- eller 96-brunnskiva, vilket gör den till en idealisk plattform för att tillgodose både låg- och hög volym.


LIAISON® MDX direkta 8-brunns realtids-PCR tester (DAD) kräver ingen extraktion och ger resultat samt tolkning inom cirka 60 minuter. Innehåller integrerad extraktion och processkontroll.
Fördelar med direkta 8-brunns DAD-tester

  • Direkt amplifiering av provet – ingen DNA / RNA extraktion krävs.
  • Reagensmix färdig för användning.
  • Flexibilitet – förmågan att analysera 1 till 8 prover åt gången tills alla brunnarna är förbrukade.
  • Fluid kontroller utförs för att säkerställa att rätt mängd av provvolym har tillsats och därmed förhindra falskt negativa prov.
  • Genererar och tolkar resultat som är lätta att förstå.

CE/IVD- godkända DAD-tester

  • Flu A/B & RSV Direct
  • HSV-1 & 2 Direct
  • Group A Strep Direct
  • Bordatella Direct
  • C.Dificile Direct

Universal Disc med plats för 96 samtidiga prover, för PCR-utförande i ett större laboratorium. Både IVD-godkända test och in-house analyser kan utföras på denna skiva med 96 brunnar.

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef