EGFR

Med EntroGens realtid-PCR kit kan mutationer i EGFR detekteras till en känslighet av c:a 1% tumörceller i provet.
Kitet är validerat för bl a AB7500/7900HT, RotorGene Q/3000/6000 och LightCycler 480. Kitet detekterar följande mutationer:
Exon 19: Exon 18:
2235-2249 del 15 G719A – 2156G>C
2235-2252>AAT del 18 G719S – 2155G>A
2236-2253 del 18 G719c – 2155G>T
2237-2251 del 15
2237-2254 del 18 Exon 20:
2237-2255>T del 19 T790M – 2369C>T
2236-2250 del 15 S768I – 2303G>T
2238-2255 del 18 2307-2308 ins GCCAGCGTG
2238-2248>GC del 11 2319-2320 ins CAC
2238-2252>GCA del 15 2310-2311 ins GGT
2239-2247 del 9
2239-2253 del 15 Exon 21:
2239-2256 del 18 L858R – 2573T>G
2239-2248>C del 10 L861Q – 2582T>A
2239-2258>CA del 20
2240-2251 del 12
2240-2257 del 18
2240-2254 del 15
2239-2251>C del 13

Kontakter