Entrogen

Entrogen är ett amerikanskt bolag som under flera år haft en ledande position i Sverige inom realtids PCR analyser av somatiska mutationer. Entrogen är snabba på att CE- märka sina produkter för kliniskt bruk till merparten av de instrument som finns på marknaden. De har produkter för analys av cellfritt tumör DNA (liquid biopsy) och rör sig nu även in på NGS marknaden med produkten BRCA Complete som inkluderar reagens för kvalitetskontroll och mjukvara för dataanalys.

  • EGFR, BRAF, KRAS, NRAS
  • ctEGFR, ctBRAF, ctRAS (cellfritt DNA, liquid biopsy)
  • BCR-ABL p190, p210 One Step
  • Colorectal Cancer Mutation Detection Panel
  • Thyroid Cancer Fusion Gene/Mutation Detection Panel
  • Leukemia Translocation Panel
  • BRCA Complete (NGS)
  • CE-märkta kit med makron/mjukvara

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef