Entrogen

Realtids-PCR-analyser och NGS

Entrogen har under flera år haft en ledande position i Sverige inom realtids-PCR-analyser av somatiska mutationer. Entrogen har produkter för analys av cellfritt tumör-DNA (liquid biopsy). De har även produkter inom NGS-marknaden såsom BRCA Complete – som inkluderar reagens för kvalitetskontroll och mjukvara för dataanalys. De flesta av Entrogens instrument för kliniskt bruk är CE- märkta.

  • EGFR, BRAF, KRAS, NRAS
  • ctEGFR, ctBRAF, ctRAS (cellfritt DNA, liquid biopsy)
  • BCR-ABL p190, p210 One Step
  • Colorectal Cancer Mutation Detection Panel
  • Thyroid Cancer Fusion Gene/Mutation Detection Panel
  • Leukemia Translocation Panel
  • BRCA Complete (NGS)
  • CE-märkta kit med makron/mjukvara

Kontakter

Adrian Silberman Triolab
Adrian Silberman
Produktchef