Ferrer

Algoritm för identifikation av modertumör och behandlingsbara mutationer vid CUP

Ferrer har genom analys av epigenetiken i form av metylering av ett stort och varierat antal tumörer tagit fram en algoritm för att med stor säkerhet identifiera modertumören och behandlingsbara mutationer vid cancer of unknown primary (CUP), fall då modertumören vid metastaserad cancer ej korrekt kan identifieras och behandlingseffekt uteblir.

Tjänsten EPICUP går ut på att tumörmaterial skickas till Ferrers laboratorium i Spanien för analys på metylerings array. Information om modertumören och behandlingsstyrande mutationer tillhandahålls sedan till beställaren inom två veckor.

  • Tillförlitlig analys av CUP prover
  • Valideringsstudie publicerad av Moran, S. et al. i Lancet Oncology 2016

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef