Fostertestning – NIPT

Multiplicom har nyligen lanserat Clarigo™, ett CE-IVD kit för icke-invasiv fostertestning. Det är den första decentraliserade lösningen för NIPT testning på marknaden då det är validerat på alla Illuminas instrument, inklusive MiSeq. Tack vare att riktad sekvensering används kan 10-12 prover analyseras i varje MiSeq körning. Testet analyserar kromosomerna 13, 18 och 21 i enlighet med europeiska och amerikanska riktlinjer och är extra säkert då fetal fraction analyseras. Könsbestämning är valbart.
Produkten har i tester vid tre externa laboratorier uppvisat väldigt hög känslighet och specificitet. Tillgång till mjukvaran Clarigo Reporter gör provanalysen användarvänlig samtidigt som man får utförlig information om själva sekvenseringen.

  • NIPT (Clarigo™, CE-IVD)

Kontakter