Genetiska sjukdomar

Dx i produktnamnet indikerar att testerna är CE-IVD märkta, övriga är RUO (research use only).

  • Cystic Fibrosis (CFTR MASTR™ Dx)
  • Inflammatory (FMF MASTR™ Dx)
  • Connective Tissue (MARFAN MASTR™)
  • Muscular Dystrophy (DMD MASTR™)
  • Diabetes (MODY MASTR™)
  • Eye Diseases (STARGARDT MASTR™)

Kontakter