Humangenetik

Triolab har en växande portfölj av högkvalitativa produkter inom humangenetik.

Vi erbjuder ledande reagens för BRCA, NIPT (icke-invasiv fostertestning), cystisk fibros, familjär hyperkolesterolemi (FH), Fragilt X, ALS och frontallobsdemens. Teknikerna inkluderar realtids PCR, Next Generation Sequencing (NGS) på både Illuminas och Thermo Fishers plattformar samt kapillärelektrofores och LAMP (loop-mediated isothermal amplification). I största möjliga mån erbjuder vi produkter som är CE-märkta enligt IVD-direktivet, för att underlätta implementeringen i rutindrift och garantera hög kvalitet.