Kardiovaskulära sjukdomar

Dx i produktnamnet indikerar att testerna är CE-IVD märkta, övriga är RUO (research use only).

  • Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM MASTR™)
  • Hypercholesterolemia (ADH MASTR™)
  • Arrythmias (PED MASTR™ Plus)

Kontakter