Klinisk Kemi

Inom klinisk kemi representerar Triolab ett flertal leverantörer vilket ger oss ett brett sortiment innehållande instrumentering, reagens samt interna och externa kontrollmaterial.

Det du inte kan finna hos någon annan leverantör finner du hos oss!