Klinisk kemi

Inom klinisk kemi representerar Triolab ett stort antal leverantörer vilket ger oss ett brett sortiment innehållande instrumentering, reagens samt interna och externa kontrollmaterial.