KRAS

Med EntroGens realtid-PCR kit detekteras ett stort antal KRAS kodon 12, 13, 61, 117 och 146 till en känslighet av c:a 1% tumörceller i provet.
Kitet är validerat för bl a AB7500/7900HT, RotorGene Q/3000/6000 och LightCycler 480. Utgångsmaterial är DNA extraherat från paraffininbäddade (FFPE) eller frysta vävnadsprover. Kitet detekterar följande mutationer:

  • Kodon 12: G12S, G12D, G12V, G12C, G12A, G12R,
  • Kodon 13: G13D
  • Kodon 61: Q61R, Q61L, Q61H (2 varianter av denna)
  • Kodon 117: K117N, K117R, K117E
  • Kodon 146: A146V, A146P, A146T

Hör gärna av Dig om Du saknar mutationer eller vill diskutera kitet!

Kontakter