LaCAR

Lacar är ett Belgiskt bolag som har exklusiv licens på PCR alternativet LAMP (loop mediated isothermal amplification) för humana mutationer. Det enkla arbetsflödet är kompatibelt både med vanligt förekommande instrument för realtids PCR samt med det mindre instrumentet Genie III som lämpar sig för regionala sjukhus. I dagsläget finns genotypning av protrombin, faktor V, hemokromatos och MTHFR men ytterligare analyser som laktos, celiaki och TPMT lanseras inom kort.

  • Genotypning av protrombin, FV, HFE mfl
  • Ingen DNA extraktion
  • <10 min hands-on
  • En timme från prov till provsvar
  • CE-märkta kit

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef
Adrian Silberman
Produktspecialist