Micros ES60

Micros ES60 är ett nytt 3-partsdiffinstrument från Horiba Medical

Med den användarvänliga mjukvaran kan instrumentet med fördel placeras på mindre laboratorier, vårdcentraler samt olika avdelningar.

 • Blodstatus med 3-partsdiff
 • Cap piercing
 • TPK linjärt upp till 4000 10?9/L
 • Touchscreen och användarvänlig mjukvara med svenskt språk
 • Operatörs ID och positiv providentifiering
 • Kort analystid
 • Liten provvolym
 • Slutet reagens- och avfallssystem.Reagens finns att få som ”allt-i-ett”, en box innehållande både reagens och avfallsdunk, vilket minimerar smittorisken.
 • Spårbarhet med automatisk monitorering av reagensförbrukning, utgångsdatum och lotnummer
 • Komplett kvalitetssäkringsprogram
 • Automatiskt dagligt underhåll
 • Uppkopplingsbar till labdatasystem och journaldatasystem

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef
Mattias Stierna
Gruppchef service
Mattias Vanberg
Serviceingenjör