Molekylär mikrobiologi

Molekylärdiagnostik är ett viktigt område för oss på Triolab där utvecklingen under senare år tagit fart ordentligt. Om du saknar ”rätt” analys eller har önskemål är du alltid välkommen att höra av dig till oss.