Molekylärpatologi

Triolab har en mycket bred portfölj av produkter inom molekylärpatologi.

Vi erbjuder produkter för ett stort antal sjukdomstillstånd och med tekniker som kapillärelektrofores, realtids PCR, Next Generation Sequencing (NGS) och metyleringsarrayer för epigenetik. I största möjliga mån erbjuder vi produkter som är CE-märkta enligt IVD-direktivet, för att underlätta implementeringen i rutindrift och garantera hög kvalitet.