MRSA

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är den vanligaste identifierade antibiotikaresistenta patogenen och en betydande orsak till sjukdom, dödlighet och ökade sjukvårdskostnader.
GenomEra MRSA-analys använder den senaste PCR-tekniken för amplifiering och detektion av två nukleinsyramål: En sekvens inom mecA-genen som kodar för meticillin-resistens samt en sekvens som är specifik för Staphylococcus aureus.
GenomEra MRSA erbjuder en helt ny nivå av bekvämlighet och kostnadseffektivitet för rutinmässig DNA-testning.
Kontakt oss för mer information.

Kontakter