Neo-Reader

Calmark Neo-Reader för noggrann och snabb mätning av bilirubin hos nyfödda

Calmark Neo-Reader är en bärbar, batteridriven och självinstruerande läsare som används tillsammans med Calmarks engångstester. Testet innehåller den information som behövs för automatisk kalibrering av resultaten. När locket på läsaren stängs aktiveras testet och ett numeriskt värde visas på läsarens skärm.

Provtagning kan ske på den plats där patienten befinner sig t.ex. återbesöksmottagning på BB eller på förlossningen. Plattformen är anpassad för sjukhusmiljö och är avsedd för in vitro-diagnostik.

  • Lättanvänd och säker
  • Provsvaret visas på skärmen inom några minuter
  • Batterikapacitet: åtta arbetstimmar, laddas med micro-USB-kontakt, laddare medföljer
  • Datalagring: 25 resultat lagras lokalt i läsaren
  • Kalibrerad under tillverkningen och behöver inte kalibreras ytterligare

NEO-BILIRUBIN

Calmark Neo-Bilirubin

Calmark Neo-Bilirubin mäter kvantitativt koncentrationen av bilirubin i helblod hos nyfödda och används tillsammans med Calmark Neo-Reader.

  • Snabb och kvantitativ mätning av bilirubin
  • Optimerad för noggrann analys med bara en droppe blod
  • Mätområde 150-500 µmol/L (9-29 mg/dL)
  • Ingen påverkan till följd av hemolys upp till 2g/L
  • Hanterar prover med hematokrit upp till 60 %

Kontakter

Anna Nilsson
Produktspecialist