NRAS

Med EntroGens NRAS realtid-PCR kit kan mutationsstatus i kodon 12, 13, 61 och 146 detekteras till en känslighet av c:a 1% tumörceller i provet.
NRAS har rapporterats som muterad i bl a melanom och kolorektalcancer. Utgångsmaterial är DNA extraherat från paraffininbäddade (FFPE) eller frysta vävnadsprover. Kitet detekterar följande mutationer:

  • Kodon 12: G12D, G12C, G12S
  • Kodon 13: G13R, G13V
  • Kodon 61: Q61L, Q61K, Q61R, Q61H (2 varianter av denna)
  • Kodon 146: A146T

För mer information, kontakta oss.

Kontakter