Patologi

Sedan den 1 september 2016 är Triolab distributör av Leica Biosystems produkter.
Vi har tagit över all försäljning, service och support på samtliga produkter från Leica Biosystems. Med Leicas produkter erbjuder vi ett fullständigt sortiment inom patologi; instrument, reagens, antikroppar och förbrukningsartiklar.