Pentra 200

Ett kompakt litet bänkinstrument med enkelt handhavande och stor flexibilitet!

 • Mycket användarvänlig programvara
 • Random access kapacitet 90 test/timme (370 test/timme med ISE)
 • Bred meny av streckkodade reagenser
 • 15 kylda reagenspositioner
 • Bred meny av streckkodsförsedda reagens
 • Positiv prov och reagensidentifiering
 • Kontinuerlig laddning av prover, 15 kylda provpositioner + 1 position för akuta prover
 • 5 öppna kanaler
 • Nivåavkänning och clot detection
 • Automatisk provspädning
 • Engångskyvetter

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef
Henrik Pamsjö
Serviceingenjör