PICO50

PICO50 blodgasspruta av hög kvalitet, avsedd för aspiration ur kateter.

Radiometers sprutor har hög analyskvalitet och ger färre preanalytiska fel. De är de enda sprutorna på marknaden som erbjuder ett torrt elektrolytbalanserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Heparinet finns på en fiberdisk i sprutan. Fiberdisken hjälper till att blanda provet på korrekt sätt.

Unik förslutningshatt
PICO50 har en unik förslutningshatt, TIPCAP, som sluter tätt kring sprutan och minskar risken för blodläckage under transport. TIPCAP förhindrar också att det kommer in luft när sprutan är förseglad.
Rekommenderad blodvolym: 0,5 mL – 2 mL
Elektrolytbalanserat heparin: 80IU/mL

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist