PICO50

PICO50 blodgasspruta för aspiration ur kateter

Radiometers blodgassprutor har hög analyskvalitet och ger färre preanalytiska fel. De är de enda sprutorna på marknaden med ett torrt elektrolytbalanserat heparin. Heparinet reducerar risken för koagel samtidigt som den höga provkvaliteten bevaras. Heparinet finns på en fiberdisk i sprutan. Fiberdisken hjälper till att blanda provet korrekt.

Unik förslutningshatt

PICO50 har en unik förslutningshatt, TIPCAP, som sluter tätt kring sprutan och minskar risken för blodläckage under transport. TIPCAP förhindrar också att det kommer in luft när sprutan är förseglad.

  • Rekommenderad blodvolym: 0,5 mL – 2 mL
  • Elektrolytbalanserat heparin: 80IU/mL

Kontakter

Lena Holmqvist
Försäljningschef Blodgas
Fredrik Johansson
Produktspecialist