PNA

Patientnära analyser är ett område som ständigt utvecklas och de senaste årens tekniska utvecklingar gör att fler analyser kan utföras patientnära med hög kvalitet.

Fördelen med patientnära analyser är att svarstiden kan kortas och samtidigt bli jämnare, detta leder till att patientflödet på mottagningar i många fall kan förbättras.

Triolab kan tillhandahålla många olika lösningar för patientnära analyser, bland annat kan vi erbjuda; blodgas, hjärtmarkörer, blodstatus mm.