ABACUS Diagnostica

Det finländska diagnostikföretaget ABACUS Diagnostica har unika och tekniskt avancerade produkter som är baserade på patenterade innovationer som gjorts vid Åbo Universitet, Institutionen för bioteknik.

Abacus system för snabb-PCR-diagnostik är Genomera CDX™, ett system som bygger på snabb, robust och helt automatiserad PCR-teknik för att identifiera olika patogener som t ex Clostridium difficile direkt från primärprov.

 

  • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är den vanligaste identifierade antibiotika-resistenta patogenen och en betydande orsak till sjukdom, dödlighet och ökade sjukvårds-kostnader. GenomEra MRSA-analys använder den senaste PCR-tekniken för amplifiering och detektion av två nukleinsyramål: En sekvens inom mecA-genen som kodar för meticillin-resistens samt en sekvens som är specifik för Staphylococcus aureus. GenomEra MRSA erbjuder en helt ny nivå av bekvämlighet och kostnadseffektivitet för rutinmässig DNA-testning.
  • Clostridium difficile kan misstänkas hos någon med diarré som har tagit antibiotika under de senaste två månaderna eller när diarré utvecklats några dagar efter sjukhusvistelse. Andra kliniska manifestationer i samband med CDI inkluderar magkramper, feber, leukocytos och hypoalbuminemi. GenomEra C. diff-analys använder den senaste PCR-tekniken för amplifiering och detektion av C. diff (tcdB-genen). Analysen detekterar även den aggressiva genotypen 027.
  • GBS är en av de vanligaste orsakerna till livshotande infektioner hos nyfödda. Snabb och hög kvalitet på denna diagnostik är av största betydelse. PCR har visat sig vara en snabb teknik med hög känslighet och specificitet. Ungefär 10-30 % av gravida kvinnor är bärare av GBS i vagina och/eller rectum. För prenatal screening är kvalitet och snabba resultat viktigt för att kunna ta ställning till profylax med antibiotika. Abacus GenomEra GBS-analys utförs från buljong och ger svar inom 1 timme.

Kontakter

Hans Möllbrink
Produktchef
Zoltan Korodi
Produktchef